Nadzór nad całym cyklem życia produktu

FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) dla produktów budowlanych dostarcza informacji na temat ich wpływu na środowisko i zdrowie użytkowników budynków. Deklaracja ta, niezbędna we Francji, koncentruje się na całym cyklu życia produktu. Jest to decydujący instrument przy wyborze odpowiednich produktów budowlanych przeznaczonych dla zrównoważonego budownictwa. Swisspacer był jedną z pierwszych firm na rynku, która opublikowała FDES dla swoich produktów: ciepłych ramek Swisspacer Advance i Swisspacer Ultimate oraz szprosów. Szwajcarska firma jest również jedynym producentem ciepłych ramek, który rozszerzył swoje deklaracje środowiskowe produktów EPD do standardu normy EN 15804+A2 (Cradle to Grave).

Od czasu zmiany francuskiego rozporządzenia środowiskowego RE 2020 w dniu 1 stycznia 2021 r. producenci wyrobów budowlanych są zobowiązani do przedstawienia kompleksowego dowodu wpływu swoich produktów na środowisko i zdrowie, czyli właśnie FDES. Deklaracja dostarcza informacji na temat całego cyklu życia, wszystkich komponentów produktu, wydobycia surowców, komponentów uzupełniających podczas produkcji, instalacji i konserwacji, a także transportu i pakowania.

Oprócz deklaracji EPD, FDES zawiera dodatkowo informacje na temat zdrowia i komfortu użytkownika: oceniany jest również wpływ produktu na jakość zdrowotną pomieszczeń i wody. Ponadto rejestrowany jest wkład w jakość życia w budynku, w tym komfort higrotermiczny, akustyczny, wizualny i zapachowy. Deklaracje FDES muszą być przygotowany przez niezależny ośrodek, równolegle audytowany przez stronę trzecią i jest ważny przez pięć lat. FDES dostarcza obiektywnych, porównywalnych, wielokryterialnych informacji ilościowych i jakościowych. Stanowi podstawę dla architektów, projektantów i inwestorów do dokonania właściwego wyboru w celu uzyskania najbardziej zrównoważonego budynku.

Swisspacer jest jednym z pierwszych producentów, który opublikował FDES dla ciepłych ramek dystansowych Swisspacer Advance, Swisspacer Ultimate i szprosów. Producent premium zaktualizował również swoje deklaracje EPD i jako jedyny na rynku rozszerzył je do standardu normy EN15804+A2 „Cradle to Grave”. Podkreśla to ambicje firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju: „Nasze ramki dystansowe ewidentnie pomagają oszczędzać energię w budynkach - a tym samym ograniczać emisję CO2. Będziemy stale zmniejszać nasz ślad produkcyjny i dokumentować go za pomocą deklaracji EPD i FDES", podkreśla Björn Kluth, szef sprzedaży i marketingu Swisspacer we Francji.

FDES jest publikowany we francuskiej krajowej bazie danych referencyjnych dla danych środowiskowych i zdrowotnych dotyczących produktów budowlanych INIES.