Czym jest świadectwo energetyczne i czym jest certyfikat energetyczny budynku ?

Niezbędnym elementem dokumentacji technicznej, który wydawany jest wówczas, gdy budynek lub jego część trafia do użytkowania, jest certyfikat energetyczny. 

Czytając ten dokument, można szybko dowiedzieć się, jakimi parametrami energetycznymi charakteryzuje się budynek. Ma to duże znaczenie zwłaszcza dla tych osób, które mają w planie zakup mieszkania czy to własnościowego, czy ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, bądź domu. Bazując na certyfikacie, można bowiem ocenić, z jak dużymi kosztami utrzymania danej nieruchomości musi liczyć się właściciel budynku. Dokument zawiera ocenę energetyczną budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku – co zawiera?

Świadectwo energetyczne budynku to dokument, efektywności energetycznej, zwany inaczej audytem energetycznym, który jasno wskazuje, jaka ilość energii jest potrzebna do tego, aby użytkować budynek w sposób standardowy.

  • Zawiera informacji wskazujące na to, ile energii zużyjemy do: ogrzewania budynku
  • uzyskania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • korzystania z oświetlenia.Jeśli budynek wyposażony jest w klimatyzację, certyfikat energetyczny będzie odnosił się także do niej.

  • Każde świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera dwa parametry:EP;
  • EK.Ten pierwszy odnosi się do nieodnawialnej energii pierwotnej, drugi wskazuje na energię końcową. Do tego dochodzą informacje dotyczące identyfikacji budynku, zaleceń w zakresie prac budowlano-instalacyjnych, których przeprowadzenie pozwoli na poprawę certyfikacji energetycznej. Warto pamiętać, że to, jak dokument ten ma wygląda, i co zawiera świadectwo, jasno regulują obowiązujące aktualnie przepisy prawa, dotyczące zapotrzebowania na energię. Nie ma w tym względzie dowolności.

Certyfikat energetyczny – po co jest wykonywany?

Jest to dokument, który dostarcza szeregu istotnych informacji na temat budynku. Sięgają po niego potencjalny nabywcy, a także właściciele. Wskazuje, jakie rozwiązania technologiczne, instalacyjne i konstrukcyjne zastosowano. Wskazuje na udogodnienia, które znajdują się w nieruchomości, jednocześnie podkreślając wysokość ewentualnych kosztów związanych z jej użytkowaniem.

Świadectwo charakterystyki energetycznej wykorzystuje się do promowania tych nieruchomości, w przypadku których poziom zużycia energii jest naprawdę niewielki. Trudno dzisiaj bez nich wyobrazić sobie domy pasywne lub energooszczędne oraz te, które określane są mianem niskoenergetycznych. Przy budowie tego typu domów, konieczne jest uzyskanie certyfikatu energetycznego efektywności energetycznej budynku.

Czy certyfikat energetyczny jest obowiązkowy?

Wydanie tego dokumentu poprzedza zawsze audyt energetyczny, który przeprowadza fachowiec, który ma odpowiednie uprawnienia budowlane, a także uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych i może sporządzić świadectwo. Warto pamiętać, że obecnie taki dokument musi znaleźć się w dokumentacji technicznej budynku. Trzeba go posiadać, kończąc budowę budynku lub części budynku.

Jeśli decydujemy się na przeprowadzenie dużego remontu, niezbędne jest sporządzenie aktualizacji lub otrzymanie nowego świadectwa. Może bowiem okazać się, że projekt budynku lub przeprowadzone prace wynikające z eksploatacji budynku, wywarły istotny wpływ na wydajność energetyczną nieruchomości. Ustawa o charakterystyce energetycznej mówi, że jeśli dom powstał po 1 stycznia 2009 roku lub później i nie posiada on certyfikatu energetycznego, nie będzie można w nim zamieszkać.

Decydując się na złamanie tego prawa, należy liczyć się z karą wynoszącą dziesięć tysięcy złotych. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że pytanie ile kosztuje audyt energetyczny, jest jednym z zadawanych dzisiaj naprawdę często przez osoby decydujące się na budowę budynku, lub lokalu mieszkalnego. Warto jednak pamiętać, że prawo budowlane mówi, jeśli dany budynek powstaje wyłącznie na użytek własny, to od 2005 roku posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej nie jest konieczne. Jest do dużym plusem przy sprzedaży budynku.

Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki

Opracowanie redakcja: (D.L.)

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji portalu www.pasywny-budynek.pl