Adaptacja projektu typowego (gotowego)

Bardzo często zdarza się, że klienci indywidualni budując dom jednorodzinny, korzystają z katalogu projektów typowych, w którym jest mnóstwo rozwiązań projektowych.

Po wybraniu interesującej nas bryły budynku należy przystąpić do adaptacji projektu, czyli dostosowania gotowego projektu do realiów działki i własnych potrzeb.

Adaptacją projektu typowego powinien zając się uprawniony architekt.

Do jego zadań należy (zgodnie z ustawą prawo budowlane):

 • naniesie zmian w wybranym przez nas projekcie;
 • dostosowanie projektu do obowiązujących warunków zabudowy lub planu zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowanie projektu zagospodarowania działki;
 • określenie warunków posadowienia budynku i jego kategorie na podstawie badań geotechnicznych gruntu.
  

Projektant adaptujący bardzo często pomoże nam również w wypełnieniu niezbędnych dokumentów w procesie uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekt typowy można dostosowywać do własnych potrzeb, ale nie powinien od wykraczać ponad:

 • zmiany otworów okiennych i drzwiowych oraz okien połaciowych wg potrzeb Inwestora (likwidacja okien i drzwi, zmiana lokalizacji, powiększenie, pomniejszenie)
 • zamiany materiałów i rodzajów elementów konstrukcyjnych przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych (np. zamiana stropu wylewanego na mokro na gęstożebrowy Teriva, zamiana pustaka ceramicznego na bloczek z betonu komórkowego)
 • zmiany rodzaju pokrycia dachowego z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków i ciężaru pokrycia (zamiana dachówki ceramicznej na betonową, blachę lub gont bitumiczny)
 • drobnych zmian elementów niekonstrukcyjnych układu wewnętrznego (np. przesunięcie drzwi, zmiana układu ścianek działowych)
 • modyfikacji instalacji wewnętrznych (zmiana usytuowania komina, zmiana rozprowadzenia instalacji);
 • sposobu ogrzewania budynku;
 • zmiana funkcji pomieszczeń;
 • zmiana gabarytów tarasów i schodów zewnętrznych.Konstruktor na podstawie wyników badań geotechnicznych i po określeniu przez architekta warunków posadowienia budynku przygotowuje projekt fundamentu budynku.

Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki

Opracowanie redakcja: (Ł.K.)

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji portalu www.pasywny-budynek.pl